Välkommen till Nätverk Svedala

Nätverk Svedala är ett aktivt företagsnätverk öppet för alla som äger eller är anställda på ett företag med säte i Svedala kommun. Företag utanför kommunen som aktivt arbetar för att öka sin verksamhet här och arbetar för Nätverk Svedalas syften är också välkomna efter godkännande av styrelsen.

Genom att lära känna andra företagare, kan vi lättare rekommendera varandra till nya uppdrag. Grundsyftet med nätverket är att skapa fler affärer och mer inkomster för medlemsföretagen, men vi vill också bidra till ökade kontakter mellan Svedalaföretagen och utveckling med hjälp av de företagsnyttiga föreläsningarna vi har ibland. Det mår både våra företagare och Svedala bra av!

Vi har en medlemsträff på kvällstid första tisdagen i varje månad och ytterligare en aktivitet i månaden. Var och när vi ses kan du se på hemsidan (i Kalendern) och på vår Facebooksida. Föreläsningarna är oftast avgiftsbelagda och ingår det förtäring vid träffen så krävs förhandsbokning, då vi beställer mat, som var och en betalar. Varje gång är det obligatorisk anmälan via mail, men vi uppskattar att ni visar att ni deltar och sprider våra evenemang vidare på Facebook.

 

Vill du veta mer så ring vår ordförande Anna Murgia på 0702-37 87 19 eller maila styrelsen på info@natverksvedala.se för mer information.

Nätverk Svedala önskar dig ett framgångsrikt företagande!

Den Lokala Kraften!